Điểm mới ở Parallels Desktop 14 for Mac

Parallels Desktop for Mac là cho phép người dùng Applechạy Windows, Linux... trên Mac OS X, iMac, Mac Mini, MacBook hoặc MacBook Pro. Từ phiên bản 12, Parallels Desktop for Mac cho phép cài Windows 10 và trợ lý ảo Cortana trên Mac.