Thí nghiệm thả vật rơi tự do của Galileo Galilei - 9 sai lầm "điên rồ" mà khoa học từng công nhận nó là đúng