Chồn trèo lên cổ, quyết liệt dìm mòng biển chết đuối