Cách cài giao diện Material của Chrome lên Firefox

Google Chrome sẽ cập nhật cho phiên bản Chrome 69 của mình giao diện Material, Firefox cũng có thể sử dụng giao diện này với một số file giao diện riêng ở ngoài nếu như bạn muốn sử dụng Firefox với giao diện của Google Chrome 69.