Hướng dẫn đổi tên hiển thị Facebook

Ảnh đại diện cũng như tên hiển thị Facebook sẽ là hai yếu tố rất quan trọng giúp mọi người nhận ra bạn. Nhưng trong khi đăng ký thông tin tạo tài khoản Facebook bạn không để ý tới điều này, đã chót đặt tên hiển thị không đúng với tên thật của mình. Vậy phải làm sao đây? Mời bạn tham khảo video hướng dẫn để biết cách thay đổi tên hiển thị Facebook một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.