Cách đặt mật khẩu bảo vệ file PDF bằng Smallpdf

Bằng cách cài đặt và sử dụng Smallpdf, chúng ta có thể đặt mật khẩu bảo vệ file PDF hoặc gỡ bỏ mật khẩu đã đặt trên file PDF này một cách dễ dàng.

Bảo vệ dữ liệu luôn là điều quan trọng và cần thiết đối với người dùng máy tính nói chung và với những ai đang muốn chia sẻ, lưu trữ dữ liệu nói riêng. Có khá nhiều cách để có thể bảo vệ cho dữ liệu văn bản của mình, một trong những cách đơn giản nhất là "thiết lập mật khẩu".