Xúc động chú chó an ủi, vỗ về một cậu bé thiểu năng