Xúc động cảnh chó cố gắng cứu bạn đã chết bên đường ở Philippines