Cách xóa tài khoản Google trên máy tính

Xóa tài khoản Google trên máy tính cũng chính là thao tác xóa tài khoản Gmail khỏi Google mà chúng ta vẫn hay tưởng nhầm là hai hoạt động khác nhau.