Hướng dẫn xem YouTube ngoài màn hình trên iOS 14

Picture-in-Picture là một tính năng mới giúp cho người dùng có thể xem video Youtube ở ngoài màn hình. Sau đây chúng tôi xin mời các bạn cùng đón xem video hướng dẫn xem Youtube ngoài màn hình trên iOS 14.