Xem bé trai Nga chống đẩy 3.202 lần phá hàng loạt kỷ lục thế giới