Xe taxi đang chạy phát nổ, bốc cháy ngùn ngụt trên đường phố Hà Nội