Xe máy bỏ rơi Ninja , chạy trăm mét không có người lái