Vừa nhịn thở vừa xoay 6 khối rubik dưới nước trong vòng hơn 1 phút