Vừa nhảy dù xuống đất, du khách bị Kangaroo chạy lại đá tới tấp