Vội ăn bánh sinh nhật khi chưa thổi nến, cậu bé bị lửa táp cháy tóc