Võ sư chém gần 30 lon nước ngọt chỉ với 1 nhát kiếm