Cách vô hiệu hóa thông báo từ website trên Chrome

Tính năng thông báo trên trình duyệt Google Chrome và Firefox khá hữu ích, cho phép các website chủ động gửi thông báo đến người dùng khi có nội dung cập nhật mới, sự kiện mới. Tuy nhiên, một số người không để ý đã "trót" cấp phép cho quá nhiều trang web gửi tin nhắn tới, khiến suốt ngày phải nhận thông báo. Mời các bạn tham khảo video hướng dẫn nhé.