Video thử nghiệm cho thấy Pixel 7 Pro khởi động lại ngay khi bật video YouTube