Vừa chào đời, rắn hổ mang đã tung đòn tấn công người