Cách tạo USB cài đặt Remix OS, chạy trực tiếp trên USB, song song với Windows