Điều gì xảy ra nếu bạn bắn súng ngoài không gian?

http://quantrimang.com/dieu-gi-xay-ra-neu-ban-ban-sung-ngoai-khong-gian-127616