Vẽ Tranh Trên Dĩa Gốm Cực Chất, Sự Khéo Léo Từ Đôi Tay