Trung Quốc, bất ngờ hàng trăm con cá nhảy lên bờ tự tử hàng loạt