Trực thăng suýt chém vào đầu nữ phóng viên Nga liều lĩnh