Trẻ em Nhật Bản sẽ làm gì khi thấy người lạ đánh rơi ví trên đường?