Tránh một viên đạn bay như trong phim hành động: Có thể không?