Trăn suýt chết nghẹn khi bò vào làng nuốt chửng chó