Cách soạn thảo công thức Toán học trên Facebook Messenger

Tuy nhiên, người dùng Facebook chỉ có thể soạn thảo phương trình toán học trên phiên bản Facebook Messenger dành cho máy tính, còn với phiên bản di động thì có lẽ chúng ta sẽ cần chờ thêm ít lâu.