Tình yêu cô bé dành cho con cú mới dễ thương làm sao!