HÀI HƯỚC: Thủ môn giả vờ ngất để tránh thẻ đỏ nhưng vẫn không thoát