Thiết bị mô phỏng cho thấy diện mạo Trái đất có thêm một lục địa mới sau 250 triệu năm nữa

Các nhà nghiên cứu từ trường Đại học Yale và Cơ quan Khoa học và Công nghệ Đại dương - Trái đất của Nhật Bản với sự hỗ trợ của thiết bị mô phỏng đã cho thấy diện mạo Trái đất sau 250 triệu năm nữa. Trái đất có thêm một lục địa mới nhưng lại biến mất một đại dương.