Một chú đom đóm vẫn tiếp tục tỏa sáng trong... bụng ếch