Thì ra những chiếc khuôn bánh được tạo hình như thế này đây