Hướng dẫn thêm địa chỉ giao hàng trên TikTok Shop

Để giúp cho mọi người có thể dễ dàng và nhanh chóng nhập thêm vị trí nhận hàng, thì sau đây chúng tôi xin mời các bạn cùng theo dõi video hướng dẫn thêm địa chỉ giao hàng trên TikTok Shop.