them anh vao header footer tren microsoft word

Header và Footer là phần đầu trang và cuối trang trên Microsoft Word, đây là những phần được cố định, xuất hiện ở trong mọi file văn bản mà chúng ta muốn tạo. Mời các bạn cùng theo dõi video Hướng dẫn thêm ảnh vào Header, Footer trên Microsoft Word.