The Final Station Announcement Trailer - Game hành động phiêu lưu cho máy tính & Mac

Trong game The Final Station, người chơi sẽ đi bằng tàu hỏa qua một thế giới chết chóc, cố gắng chăm sóc các hành khách, giúp tàu hỏa vận hành và đảm bảo rằng luôn có thể đến được ga tiếp theo.