Thanh niên suýt mất mạng vì bị trăn khổng lồ cuốn chặt khi lội dưới hồ senc