Cách tắt tính năng đăng nhập Facebook bằng ảnh đại diện

Facebook cung cấp khá nhiều lựa chọn đăng nhập cho người dùng: Email, số điện thoại, quét mã QR Code và đăng nhập bằng ảnh đại diện. Tính năng đăng nhập bằng ảnh đại diện sẽ giúp truy cập Facebook nhanh hơn, nhưng với những máy tính dùng chung thì không nên sử dụng tính năng này.