Talkz - Talking Stickers Demo - Nhắn tin với sticker động kèm giọng nói

Talkz cho Android là cách thức nhắn tin hoàn toàn mới bao gồm một bộ sticker động kèm âm thanh cho phép bạn truyền các thông điệp thông qua một giọng nói nhân bản và gửi qua Facebook Messenger.