Tại sao gỗ có thể xây nhà chọc trời cao gần trăm mét?