Sư tử kéo đàn ra nằm giữa đường, hàng dài ôtô không dám nhúc nhích