Hướng dẫn sử dụng icon miễn phí trên Canva

Trong quá trình sử dụng Canva thì dịch vụ này còn cung cấp một kho icon miễn phí với nhiều biểu tượng ấn tượng. Hôm nay, Download.vn sẽ giới thiệu video hướng dẫn sử dụng icon miễn phí trên Canva.