Hướng dẫn Stream Video trên nhóm chat Zalo - Phát video trực tiếp

Giờ đây, bạn dễ dàng Stream Video trực tiếp trong nhóm chat Zalo trên điện thoại. Cách thực hiện khá đơn giản mời các bạn cùng tham khảo video nhé!