RU 800 S - Chóang với tốc độ thay đường ray của "siêu xe lửa" dài 177m