Tại sao các chuyến bay về phía Tây đều mất nhiều thời gian hơn chiều còn lại?