Cách xóa link, remove toàn bộ link trong Word

Kho copy văn bản từ trình duyệt về Word thường gặp rất nhiều link, xóa thủ công sẽ tốn rất nhiều thời gian. Đặc biệt, với một số tài liệu người dùng còn cố tình cài cắm link ẩn thì càng khó để nhận biết. Vậy mời các bạn theo dõi video để biết cách xóa toàn bộ link trong Word.