Quả cầu lửa sáng xanh bí ẩn trên bầu trời Nhật Bản