Prisma - Những tác phẩm nhiếp ảnh được xử lý bằng Prisma

Prisma là ứng dụng sửa ảnh miễn phí trên iPhone/iPad với bộ sưu tập hiệu ứng tranh vẽ độc quyền.