Phản ứng hài hước của mèo khi lần đầu tiên được đi tất